Smuldersfood logo

Algemene voorwaarden


Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken(onmiddellijk ter plaatse). Na deze termijn volgt er een kosteloze herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk op aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van EUR 150) als schadevergoeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. de bestelling kan tot 5 dagen voor data van feest of evenement aangepast worden (dit met betrekking op aantal personen of gekozen formule) nadien dient het volledige bedrag van de bestelling betaald te worden. Wij blijven op ieder feest 1h à 1h30 ter plaatse tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als deze tijd overschreden wordt zal de klant per begonnen kwartuur 25€ extra moeten betalen deze zal op de eindfactuur aangerekend worden. Wij komen ter plaatse vanaf 25 personen in Oost –en West Vlaanderen, indien dit aantal niet behaald wordt dient men voor 25 personen te betalen. Buiten deze regio maken wij graag een aangepaste offerte op. Bij een verplaatsing van meer dan 10 km wordt er een km vergoeding aangerekend.

Er wordt een opstartkost gevraagd van 40€ (excl btw), op bijzondere dagen kan dit meer bedragen.

Artikel 3

Offertes blijven geldig tot 5 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. de boeking wordt definitief vastgelegd vanaf ontvangst van het voorschot, (30% op het totaalbedrag) tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Bij het niet betalen van een voorschot kan geen rekening worden gehouden met de gevraagde datum. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

Artikel 4

Annulering

4.1 Indien een Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Leverancier in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd, dit betreft percentage berekend op totaal bedrag op de offerte ( bij ijswagens percentage berekend op de vooropgestelde min afname van 75€):

– Drie dagen of minder voor de dag(en) van uitvoering 100%

– Zeven tot en met vier dagen voor de dag(en) van uitvoering 80%

– Meer dan zeven dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%

4.2 Indien een Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Leverancier als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Leverancier aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de annuleringskosten van Leverancier.

4.3 Gehele en gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk aan Leverancier te geschieden.

4.4 Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Leverancier.

4.5 indien er van de regering uit omwille van covid-19 een totaal verbod is op privé feesten kan het voorschot terug gestort worden, indien de opdrachtgever zelf annuleert ten gevolge van covid-19 maar geen totaal verbod is opgelegd gelden de voorgenoemde annuleringskosten.

4.6 De opdrachtgever kan en mag steeds kosteloos en aan dezelfde voorwaarden een nieuwe datum bepalen, en wordt volgens de mogelijkheden waarin de leverancier het kan opnieuw ingepland.

Artikel 5

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Handels- en Burgelijke Rechtbanken van Kortrijk bevoegd