Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken(onmiddelijk ter plaatse). betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk op aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van EUR 125) als schadevergoeding.

 

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. de bestelling kan tot 3 dagen voor data van feest of evenement aangepast worden (dit met betrekking op aantal personen of gekozen formule) nadien dient het volledige bedrag van de bestelling betaald te worden.

 

Artikel 3

Offertes blijven geldig tot 10 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. de boeking wordt definitief vastgelegd vanaf ontvangst van het voorschot, (30% op het totaalbedrag) tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Bij het niet betalen van een voorschot kan geen rekening worden gehouden met de gevraagde datum. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte. Wij blijven tenzij anders afgesproken 1h30min à 2h ter plaatse dit vanaf het gevraagde start uur tot het einde van het feest ( meestal door de client zelf aangegeven).

Wij komen in Oost - en West - vlaanderen (binnen een zone van 65km) langs vanaf 20 personen, bij een kleinere groep zijn wij genoodzaakt om min 20 personen aan te rekenen.

buiten deze regio is het minimum aantal min 25 pers 

 

 

Artikel 4

Indien de klant minder dan 10 dagen voor datum evenement, de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het totaal bedrag van de bestelling. Indien wijzelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde schadevergoeding lastens ons.

 

Artikel 5

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Handels- en Burgelijke Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Back to Top